www.bayaan.org.sg

GEN Q

Bismillah Walhamdulillah Wasalatu Wasalamu Wa Ala Rasulillah. Amma Ba’du. Cuti sekolah yang akan datang ini adalah masa yang tepat untuk anak-anak kaum muslimin menambah bekalan ilmu agama mereka. Oleh itu Bayaan Association bersama Darul Quran Singapura telah bergabung untuk mengadakan program Gen-Q dengan bervisi untuk membina generasi yang berakhlak Qura’ni. Program ini digubah dan dibimbing Read more about GEN Q[…]